Şirkət tarixi

Şirkət tarixi

xarici ticarət işinin sıfırdan bir şeyə keçməsinin ilk addımı həyata keçirilmişdir ki, bu da fabrikin saf daxili ticarətdən daxili və xarici ticarət əməliyyatlarına çevrilməsinin, eyni zamanda fabrikdən inteqrasiya edilmiş sənayeyə və ticarətə çevrilmənin başlanğıcıdır.

 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2005
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2014
 • 2017
 • 2019
 • 2020